ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2562 13:11:38     ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 58

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานการปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย

5/11/2562 11:50:42
15

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร 1 รายการ

30/10/2562 14:18:16
27

ผลการประเมิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซือ จัดจ้าง”

25/10/2562 10:31:39
23

ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานมหาวิทยาลัย จน. 19 เครื่อง(11เดือน)

22/10/2562 11:02:29
24

ประกาศ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 19 เครื่อง

8/10/2562 10:28:32
37

ประกาศ งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

4/10/2562 9:25:38
41

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ฉบับ

25/9/2562 16:13:48
57

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

20/9/2562 9:48:51
43

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสำนักงานมหาวิทยาลัย 63

18/9/2562 15:40:22
48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมา 2 รายการ

18/9/2562 14:46:05
85